tłumacz niemiecki, tłumacz techniczny, tłumacz, niemiecki, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki, tłumacz, trados, transit

Strona główna
O mnie
Referencje
Ciekawe!
Kontakt

Słownik DE<>PL

"Chodzi mi o to,
aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa."
J. Słowacki

Sposób rozliczania
Podstawą rozliczenia oferowanych przeze mnie usług jest faktura VAT. W razie stałej współpracy zawieram umowę ramową o świadczenie usług i rozliczam się w cyklu miesięcznym (faktura VAT). Większość czynności związanych z wykonaniem usługi tłumaczeniowej można załatwić za pośrednictwem Internetu, co jest i wygodne, i praktyczne.

Koszty i kształtowanie cen
Jako tzw. Freelancer mogę utrzymywać koszty własne na stosunkowo niskim poziomie, co korzystnie wpływa na ceny moich usług. Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia. Na cenę jednej strony obliczeniowej tłumaczenia, która wynosi 1800 znaków ze spacjami, wpływ mają następujące czynniki (kolejność nie jest przypadkowa):

  • wielkość zlecenia (im większe, tym tańsza strona obliczeniowa)
  • rzetelność Klienta i stała współpraca
  • stopień trudności tekstu wyjściowego

Bezpieczeństwo i poufność
Przekazywane do tłumaczenia materiały to często dokumenty poufne, które nie mogą wejść w posiadanie osób trzecich. Chciałbym w tym miejscu zapewnić, iż przekazywane mi materiały, czy to w formie elektronicznej, czy też drukowanej, są dobrze chronione przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych.

Ponadto wszelkie wykonane zlecenia są archiwizowane w formie zakodowanej (nieczytelnej dla osób trzecich), aby w razie wystąpienia u Klienta sytuacji nadzwyczajnych (np. awarii systemu włącznie z utratą danych itp.) możliwe było odtworzenie potrzebnych danych i przekazanie ich - oczywiście nieodpłatnie - Klientowi.